Maatwerk opleiding

Opleiders die hun medewerking verlenen aan het traject Maatwerk Medisch Pedicure zijn een overeenkomst aangegaan met ProCERT. Hierin spreken de partijen af dat:

De opleidingsinstelling:

  • heeft een overeenkomst met ProCERT waarin onder meer vermeld staat dat de opleider flexibel maatwerk levert na proces van validering van een deelnemer;
  • kan echt flexibel maatwerkscholing bieden aan kandidaten: verschillende in- en uitstroommomenten, modulaire scholing, toegespitst op de ontwikkelbehoefte van de deelnemer;
  • heeft een bezwaarprocedure;
  • biedt op basis van het rapport van validering (voorzien van stempel door ProCERT) een duidelijk, concreet en compleet opleidingsplan aan, zonder zaken te herhalen/over te doen;
  • geeft periodiek (elke 6 maanden in januari en september) data door aan ProCERT over de voortgang van het opleidingstraject (hoeveel kandidaten zijn gestart, hoeveel breken het traject voortijdig af et cetera).