Maatwerk examinering

Exameninstellingen die hun medewerking verlenen aan het traject Maatwerk Medisch Pedicure zijn een overeenkomst aangegaan met ProCERT. Hierin spreken de partijen af dat:

De exameninstelling:

  • voldoet aan kwaliteitsborging en criteria van Centrum voor AmbachtsEconomie (CVAE), getoetst door KIWA (geaudit door KIWA);
  • in is staat om flexibel te zijn met het afnemen van examens: meerdere afnamemomenten, onderdelen en duur van examens op maat voor de deelnemer (een deelnemer moet bijvoorbeeld niet hoeven wachten totdat het hele examen voor de groep ten einde is, als de deelnemer haar onderdeel gereed heeft);
  • neemt het rapport validering, voorzien van stempel door ProCERT, als uitgangspunt en accepteren dit rapport. Geven op basis daarvan (inclusief het vervolg aan maatwerkscholing), vrijstellingen en/of, het branchediploma af;
  • heeft een bezwaar- en beroepsprocedure en geschillenregeling;
  • geeft periodiek data (elk half jaar, in januari en september) door aan ProCERT over de voortgang van de valideringsprocedure (hoeveel hebben diploma behaald);
  • vaardigt geschikte assessoren af voor het valideringstraject (op basis van het assessorenprofiel dat ProCERT aangeeft);
  • vaardigt een deskundige af die zitting neemt in het college van deskundigen examinering.