De Ervaringsmeter

Voordat u de daadwerkelijke beoordelingsfase start, vult u de ervaringsmeter in. Met dit instrument wordt een inschatting gemaakt van uw ervaring. Hierbij wordt gekeken naar welke werkzaamheden u heeft uitgevoerd, hoe vaak u deze uit heeft gevoerd en hoe recent.

De uitkomst van de ervaringsmeter geeft een indicatie of het voor u waardevol is om het traject verder te volgen, of dat u beter de volledige opleiding zou kunnen volgen. Als uit de ervaringsmeter blijkt dat u waarschijnlijk aan kunt tonen dat u over relevante ervaring beschikt, dan kan het waardevol zijn om deze middels het traject te verzilveren. Als uit de ervaringsmeter blijkt dat u waarschijnlijk niet/onvoldoende aan kunt tonen dat u over relevante ervaring beschikt, dan kunt u zich afvragen of het traject voor u een toegevoegde waarde heeft.

Omdat de ervaringsmeter een inschatting geeft is het belangrijk dat u de vragen volledig en juist beantwoord.