Beoordelingsfase

In de beoordelingsfase kunt u op diverse momenten aantonen over relevante ervaring te beschikken. Op deze pagina vindt u informatie over de onderdelen waarop wordt beoordeeld en de stappen die worden doorlopen. 

Eenheden
In de beoordelingsfase wordt gewerkt met twee zogenaamde ECVET-eenheden:

Stappen die worden doorlopen in de beoordelingsfase

1. Aanmelden beoordelingsfase

U kunt zich aanmelden voor deelname aan de beoordelingsfase via de pagina start beoordeling.

2. Facturatie + betaling

Nadat u zich heeft aangemeld ontvangt u een factuur voor de kosten van deelname aan het traject. Nadat u de kosten heeft overgemaakt krijgt u toegang tot het digitale systeem. Bekijk voor meer informatie de pagina start beoordeling. 

3. Beroepsproducten verzamelen

Bij deze stap gaat u beroepsproducten (bewijsstukken) aanleveren waaruit blijkt dat u over relevante ervaring beschikt. Voor het vullen van uw dossier heeft u 2 weken de tijd. Bekijk voor meer informatie de pagina over beroepsproducten

4. Administratieve beoordeling

Zodra u alle beroepsproducten heeft aangeleverd bekijkt een medewerker van ProCERT of alles volledig en duidelijk genoeg is voor de assessor om te beoordelen.

5. Toewijzing assessor

Als u alle beroepsproducten juist en volledig heeft aangeleverd krijgt u een assessor van één van de exameninstellingen toegewezen.

6. Eerste beoordeling assessor

De assessor bekijkt de beroepsproducten en beoordeelt of ze voldoende bewijs vormen om aan te nemen dat u over bepaalde kennis en vaardigheden beschikt.

7. Afspraak plannen werkplekbezoek en interview

Er wordt een afspraak ingepland voor het werkplekbezoek. Als het werkplekbezoek in het BIC in Veenendaal plaatsvindt wordt deze gemaakt door ProCERT. Als het werkplekbezoek op locatie plaatsvindt maakt de assessor hierover rechtstreeks een afspraak met de deelnemer. Voor dit werkplekbezoek heeft u een model nodig. De eisen waaraan het model moet voldoen hoort u van de assessor aan de hand van de handelingen die u moet laten zien op het werkplekbezoek.

8. Werkplekbezoek en interview

De zaken die niet zijn aangetoond bij de eerste beoordeling door de assessor, of waar de assessor aan twijfelt, komen aan bod tijdens het werkplekbezoek en het bijbehorende interview. De assessor laat u vooraf weten wat voldoende is aangetoond en wat van u wordt verwacht tijdens het werkplekbezoek.

Voor het werkplekbezoek bieden wij u twee mogelijkheden:

  • Werkplekbezoek in BIC Kerkewijk in Veenendaal
  • Werkplekbezoek op locatie in (eigen) praktijk

De keuze voor de locatie van het werkplekbezoek heeft gevolgen voor de kosten van deelname aan het traject. Bekijk voor meer informatie de pagina over kosten.

9. Assessor stelt beoordelingsrapport op

Na beoordeling van de beroepsproducten en het werkplekbezoek stelt de assessor een voorlopig beoordelingsrapport op. Hierin staat duidelijk wat wel en niet voldoende is aangetoond in de beoordelingsfase.

10. Toetsing beoordelingsrapport door deskundige examinering

Een deskundige examinering van één van de exameninstellingen toetst of de assessor de procedure juist heeft gevolgd.

11. Definitieve eindrapportage

Na afronding van de beoordelingsfase ontvangt u een definitieve eindrapportage.