Uitleg traject op hoofdlijnen

Het traject Maatwerk Medisch Pedicure is ontwikkeld voor de groep pedicures DV en DV/RV, die veel ervaring hebben en graag het diploma medisch pedicure willen behalen. Het doel is om hierbij rekening te houden met de ervaring die u al heeft.  

 Het traject bestaat uit de volgende onderdelen fases en stappen. Welke fases u precies doorloopt is afhankelijk van de situatie.

2._Schematische_weergave_stappen_in_traject.jpg

Fase 1: Ervaringsmeter

Voordat u de daadwerkelijke beoordelingsfase start, vult u de Ervaringsmeter in. Met dit instrument wordt een inschatting gemaakt van uw ervaring. Bekijk voor meer informatie de pagina over de Ervaringsmeter.

Fase 2: Beoordelingsfase

Als de uitkomst van de ervaringsmeter positief is kunt u starten met de beoordelingsfase. In deze fase doorloopt u de volgende stappen:

1. Aanmelden beoordelingsfase
U kunt zich aanmelden voor deelname aan de beoordelingsfase via de pagina start beoordeling.  

2. Facturatie + betaling
Nadat u zich heeft aangemeld ontvangt u een factuur voor de kosten van deelname aan het traject. Nadat u de kosten heeft overgemaakt krijgt u toegang tot het digitale systeem. Bekijk voor meer informatie de pagina start beoordeling.

3. Beroepsproducten verzamelen
Bij deze stap gaat u beroepsproducten (bewijsstukken) aanleveren waaruit blijkt dat u over relevante ervaring beschikt. Bekijk voor meer informatie de pagina beroepsproducten.

4. Administratieve beoordeling
Zodra u alle beroepsproducten heeft aangeleverd bekijkt een medewerker van ProCERT of alles volledig en duidelijk genoeg is voor de assessor om te beoordelen. 

5. Toewijzing assessor
Als u alle beroepsproducten juist en volledig heeft aangeleverd krijgt u een assessor van één van de exameninstellingen toegewezen.

6. Eerste beoordeling assessor
De assessor bekijkt de beroepsproducten en beoordeelt of ze voldoende bewijs vormen om aan te nemen dat u over bepaalde kennis en vaardigheden beschikt.

7. Afspraak plannen werkplekbezoek en interview
Er wordt een afspraak ingepland voor het werkplekbezoek. Als het werkplekbezoek in het BIC in Veenendaal plaatsvindt wordt deze gemaakt door ProCERT. Als het werkplekbezoek op locatie plaatsvindt maakt de assessor hierover rechtstreeks een afspraak met de deelnemer.  

8. Werkplekbezoek en interview
De zaken die niet zijn aangetoond bij de eerste beoordeling door de assessor, of waar de assessor aan twijfelt, komen aan bod tijdens het werkplekbezoek en het bijbehorende interview. De assessor laat u vooraf weten wat voldoende is aangetoond en wat van u wordt verwacht tijdens het werkplekbezoek.

Voor het werkplekbezoek bieden wij u twee mogelijkheden:

  • Werkplekbezoek in BIC Kerkewijk in Veenendaal
  • Werkplekbezoek op locatie in (eigen) praktijk

De keuze voor de locatie van het werkplekbezoek heeft gevolgen voor de kosten van deelname aan het traject. Bekijk voor meer informatie de pagina over kosten.

9. Assessor stelt beoordelingsrapport op
Na beoordeling van de beroepsproducten en het werkplekbezoek stelt de assessor een voorlopig beoordelingsrapport op. Hierin staat duidelijk wat wel en niet voldoende is aangetoond in de beoordelingsfase.

10. Toetsing beoordelingsrapport door deskundige examinering
Een deskundige examinering van één van de exameninstellingen toetst of de assessor de procedure juist heeft gevolgd.

11. Definitieve eindrapportage
Na afronding van de beoordelingsfase ontvangt u een definitieve eindrapportage.

Indien tijdens de beoordelingsfase alles aangetoond

Fase 3a: Diploma Medisch Pedicure

Indien uit de beoordeling blijkt dat u over alle ervaring beschikt en daarmee de competenties van het diploma medisch pedicure heeft, kunt u direct het diploma aanvragen bij één van de exameninstellingen. 

De kosten die verbonden zijn aan het verkrijgen van het diploma vallen buiten het traject Maatwerk Medisch Pedicure en komen bovenop de kosten die u voor het traject aan ProCERT voldoet. Bekijk voor meer informatie de pagina over kosten van deelname.

Indien tijdens de beoordelingsfase niet alles aangetoond

Fase 3b: Maatwerk opleiding

Indien uit de beoordeling blijkt dat u niet over alle ervaring beschikt, kunt u ervoor kiezen maatwerk opleiding te volgen. U volgt dan opleiding voor de onderdelen die niet voldoende zijn aangetoond.

De definitieve eindrapportage die u van ProCERT ontvangt vormt het uitgangspunt voor de maatwerk opleiding. U kunt hiermee opleider(s) benaderen en vragen een voorstel te doen voor maatwerk opleiding.

De kosten die verbonden zijn aan het verkrijgen van het diploma vallen buiten het traject Maatwerk Medisch Pedicure en komen bovenop de kosten die u voor het traject aan ProCERT voldoet. Bekijk voor meer informatie de pagina over kosten van deelname.

Fase 4: Maatwerk examinering

Indien u maatwerk opleiding heeft gevolgd kunt u vervolgens maatwerk examinering doen. Dit betekent dat alleen de onderdelen van de maatwerk opleiding worden geëxamineerd. Voor examinering kunt u terecht bij één van de examininstellingen die meewerken aan dit traject. 

Fase 5: Diploma MP

Indien u de examinering succesvol afrond kunt u het diploma aanvragen bij één van de exameninstellingen.