Kosten deelname

De kosten voor het Maatwerk Medisch Pedicure zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie en de eventueel ontbrekende kennis en vaardigheden. Alle op deze pagina genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Kosten traject Maatwerk Medisch Pedicure

De vaste kosten zijn:

  • Beoordelingsfase in combinatie met het werkplekbezoek BIC Kerkewijk in Veenendaal: € 495,-
  • Beoordelingsfase in combinatie met het werkplekbezoek op locatie: € 690,- 

Bovenstaande kosten gelden tenminste voor de eerste 50 deelnemers die toegang krijgen tot de beoordelingsfase. Als deze eerste groep het traject heeft doorlopen vindt een evaluatie plaats met alle betrokken partijen. Eventuele wijzigingen kunnen gevolgen hebben voor de kosten die deelname aan het traject met zich meebrengt voor latere deelnemers. De evaluatie vindt in augustus/september 2016 plaats.

Kosten maatwerk opleiding, examinering en diploma

De volgende kosten zijn afhankelijk van de situatie en vallen buiten de kosten voor deelname aan het traject Maatwerk Medisch Pedicure, zoals ProCERT in rekening brengt:

  • Maatwerk opleiding,
  • Maatwerk examinering
  • Diploma