Beroepsproducten

In de beoordelingsfase van het traject Maatwerk Medisch Pedicure wordt gewerkt met beroepsproducten. Dit zijn bewijsstukken die u kunt gebruiken om aan te tonen dat u bepaalde ervaring heeft.

Hieronder vindt u de beroepsproducten van ECVET-eenheid 1 "Uitvoeren van een medisch pedicure behandeling", rechts vindt u ze van ECVET-eeheid 2 "Voorbereiden op zelfstandig ondernemerschap".

 

ECVET-eenheid 1
Uitvoeren van een medisch pedicure behandeling

Screenen en onderzoeken van de (potentiële) risicovoet

De medisch pedicure voert de screening en het gericht voetonderzoek uit. Zij schrijft een behandelplan of actualiseert het bestaande behandelplan. Bij verwijzing van een cliënt schrijft de medisch pedicure een volledige en juiste rapportage.

Beroepsproducten:

1. Inschrijving in KRP met:
     a. aantekening diabetische voet
     b. evt. aantekening reumatische voet.
     c. workshop richtlijnen
     d. voetonderzoek en noviteiten
2. Aanvullend:
     - Cliëntprofiel van een cliënt met spasme en een cliënt met
       een overige risicovoet (vermindering huidconditie,
       vaatconditie etc. door ouderdom of medicijngebruik of
       cel remmende medicatie)

Cliëntprofiel is geheel van de volgende producten van 1 cliënt: klantenkaart, voetonderzoek, screening, blauwdrukken, doorverwijzing, advies, relevante behandelgeschiedenis en vervolgbehandelingen.

Behandelen van de (potentiële) risicovoet

De medisch pedicure behandelt de (potentiële) risicovoet. (Pijn)klachten zijn zoveel mogelijk verholpen of worden voorkomen.

 • verwijderen van pathologisch eelt
 • behandeling van kloven
 • behandeling van likdoorns
 • afwerken huid en nagels
 • behandelingen van ingroeiende nagel.

Beroepsproducten:

Voor alle theoretische onderdelen: diploma Registerpodoloog.

Toepassen tijdelijke drukverdeling

De medisch pedicure maakt een bij de voet en schoenen passende tijdelijke drukverdelingstechniek waarmee de klachten van de cliënt worden verholpen.

Verhelpen van drukgebieden t.b.v.

 • klauwtenen of hamertenen
 • likdoorns balpartij
 • kloof op hiel doorlopend onderzijde voet
 • likdoorn op dorsale zijde tenen
 • ingroeiende nagel
 • interdigitale of weke likdoorn
 • hallux valgus of likdoorn op hallux valgus

Met behulp van vilttechnieken of overige tijdelijke antidrukmiddelen.

Beroepsproducten:

Diploma Podoloog
Diploma Registerpodoloog

Toepassen ortheses

De medisch pedicure maakt een bij de voet en schoenen passende drukverdelingstechniek waarmee de klachten van de cliënt worden verholpen.

Verhelpen van drukgebieden t.b.v.

 • klauwtenen of hamertenen
 • likdoorns balpartij
 • kloof op hiel doorlopend onderzijde voet
 • likdoorn op dorsale zijde tenen
 • ingroeiende nagel
 • interdigitale of weke likdoorn
 • hallux valgus of likdoorn op hallux valgus

Met behulp van ortheses.

Beroepsproducten:

Diploma Podoloog
Diploma Registerpodoloog

Toepassen nagelreparatie

De medisch pedicure corrigeert de nagel en informeert de cliënt over het gebruik van de nageltechniek.

Verhelpen van problemen t.b.v.

 • ingroeiende nagel
 • ingescheurde nagel
 • nagel met ontbrekend stuk
 • tunnelnagel
 • scheef groeiende nagel

Met behulp van gel en acryl.

Beroepsproducten:

Geen

Toepassen nagelregulatie

De medisch pedicure corrigeert de nagel en informeert de cliënt over het gebruik van de nageltechniek.

Verhelpen van problemen t.b.v.

 • ingroeiende nagel
 • ingescheurde nagel
 • nagel met ontbrekend stuk
 • tunnelnagel
 • scheef groeiende nagel

Met behulp van nagelbeugels; draadbeugels, stalen beugels, plakbeugels.

Beroepsproducten:

Geen

   

 

 

 

 

 

ECVET-eenheid 2
Voorbereiden op zelfstandig ondernemerschap

Onderhouden kwaliteit bedrijfsvoering

De medisch pedicure heeft een gestructureerd en actueel plan waarin kwaliteitsdoelen zijn verwoord op het gebied van marketing, promotie, verkoop en financiering. Ook zijn in het plan opgenomen de verantwoording van keuzes op gebied van inkoop, personeelsbeleid, tariefstelling en aanbod diensten.

Beroepsproducten:

1. Diploma of certificaat dat vermeld staat op de vrijstellingenlijst. (De vrijstellingenlijst staat op pagina 35 van het BKD)
Indien niet aanwezig dan aanvullen:
2. Uitdraai ProCERT met:
     a. E-learning gericht op hygiëne
     b. Workshop Code van het voetverzorgingsbedrijf
     c. Gevolgde workshops t.b.v. ondernemersvaardigheden
3. Evaluatie gegevens van de onderneming
     a. Financiële evaluatie (jaarverslag, winst-verliesrekening,
         journaalpost, kas/bankboek, prijslijst)
     b. Zelfevaluatie (checklist code van het voetverzorgingsbedrijf,
         RIE, plan van aanpak)
4. Plannen voor de toekomst, bijsturing
     a. Plan van aanpak, verbeterplan, marketingplan, actieplan

Begeleiden van en samenwerken met medewerkers en aanpalende disciplines

De medisch pedicure begeleidt iedere medewerker op bij de persoon passende wijze, zodat diegene haar werk conform instructies en afspraken kan uitvoeren. De medisch pedicure voert gesprekken met medewerkers binnen de branche en van aanpalende disciplines en legt afspraken vast.

Beroepsproducten:

1. Diploma of certificaat dat vermeld staat op de vrijstellingenlijst. (AOV diploma met personeel en organisatie)
Indien niet aanwezig dan aanvullen:
2. Uitdraai ProCERT met:
     a. Aantekening werken met stagiaires
     b. Aantekening intervisie
3. Netwerk en samenwerking andere disciplines
     a. Contract podotherapeut(en)
     b. Contract met zorggroepen(en)
     c. Uitdraai VECOZO
     d. Verslag/ notulen/ afspraken met relevante disciplines
         of collega’s
4. Personeelsbeleid en stagiaires
     a. Stagecontract
     b. Arbeidsovereenkomst
     c. Verslag beoordelings- of functioneringsgesprek
     d. Vastgelegde samenwerking met collega’s
5. Social media
     a. Presentatie op social media
     b. Collegiaal advies aan de hand van vragen of ingebrachte
         casussen van collega’s
     c. Eigen ingebrachte vragen of casussen op social media

Analyseren markt en ontwikkelingen

De medisch pedicure heeft continu een realistisch beeld van de huidige en toekomstige marktsituatie en van de kansen en bedreigingen van de onderneming. De medisch pedicure ontwikkelt een ondernemingsplan dat inspeelt op trends en ontwikkelingen voor het uitbouwen of bestendigen van de commerciële positie van het bedrijf.

Beroepsproducten:

1. Diploma of certificaat dat vermeld staat op de vrijstellingenlijst;
2. Marktonderzoek met doelgroep en concurrenten.